Sprinkler PP sistemi

Sprinkler uređaj za gašenje koristi vodu, te svojim aktiviranjem istovremeno uz gašenje vrši i automatsku dojavu požara. Ključni element sprinkler sistema čine sprinkler mlaznice koje reagiraju na porast temperature u prostoru koji se štiti.

Sprinkler uređaji kao najčešće ugrađivane protupožarne instalacije u svijetu, koriste se pri zaštiti različitih objekata od:

  • malih požarnih opterećenja: hoteli, biblioteke, bolnice, muzeji, dječje ustanove, škole itd.
  • srednjih požarnih opterećenja: garaže, restorani, robne kuće, pogoni, štamparije, prehrambena industrija, metalna industrija, prerada kože, drva, papira, plastike, pogoni tekstilne industrije itd.
  • velikih požarnih opterećenja: sve vrste skladišta, hemijska industrija, fabrike boja i lakova, skladište tekstilne industrije, lakirnice, hangari itd.

Prednosti sprinkler uređaja očituju se u jednostavnom održavanju, visokoj efikasnosti gašenja i nepostojanju lažnih alarma. U slučaju požara aktiviraju se samo one mlaznice koje se nalaze u dijelu prostora koji je zahvaćen požarom, tako da su minimalne štete od djelovanja vode u štićenom prostoru.

Princip rada sprinkler sistema

Temperatura aktiviranja sprinkler mlaznice viša je za oko 30˚C od najviše očekivane radne temperature okoline. Pri pojavi požara i porastom temperature dolazi do aktiviranja sprinkler mlaznica čime je omogućen izlaz vode iz cjevovoda pod pritiskom od najviše 10 bara koji je spojen na izvor vode. Princip dojave požara kod sprinkler sustava zasniva se na padu pritiska u cjevovodu do kojeg dolazi uslijed otvaranja sprinkler mlaznice.

Ovisno o minimalnoj temperaturi u štićenom prostoru i vrsti prostora u kojem je instaliran sprinkler sistem, razlikujemo dvije vrste sprinkler sistema:

  • Mokri sprinkler sistem koristi se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode.
  • Suhi sprinkler sistem u čijem se cjevovodu nalazi komprimirani zrak te se koristi u prostorijama sa niskim ili vrlo viskokim temperaturama.

Činjenice o sprinkler sistemima

  • gotovo eliminiraju smrtne slučajeve prilikom požara u objektima
  • smanjuju ozljede i gubitak imovine uzrokovane požarom za više od 80%
  • prilikom aktivacije sustava uvelike se smanjuje korištenje vode ali i šteta nastala u procesu gašenja požara u usporedbi sa gašenjem požara od strane vatrogasne službe
  • ne reagiraju na dim i kuhinjske pare te se aktiviraju samo u slučaju požara