– sučeono i elektrofuziono varenje PE cijevi,
– varenje PPR cijevi,
– bravarske i mašinske usluge,
– crpanje i evakuacija vode,
– i dr.