U skladu sa raspoloživim mašinskim i voznim parkom, obavljamo sve vrste zemljanih radova u zemljištima od I do VII kategorije (sa potrebnim crpanjem vode), kao što su:
– iskop humusa,
– široki iskop,
– iskop za temelje i građevinske jame,
– iskop rovova i instalacije itd.,
– izrada posteljice,
– deponiranje materijala,
– masinški iskop sa utovarom šuta i odvozom na deponiju itd.,
Posjedujemo odgovarajuću opremu za horizontalno i vertikalno bušenje zemljišta (podbušivanje trupa saobraćajnica i bušenje bunareva).