Obavljamo montažne radove na izgradnji:
– instalacija i postrojenja vodosnadbijevanja naselja i objekata,
– instalacija i postrojenja odvodnje u naseljima i objektima (fekalne, zauljene, oborinske i drenažne vode),
– montaža sanitarnih uređaja i opreme,
– druge montažne radove.